Bê tông Hà Nội xin báo giá cung cấp sản phẩm bê tông thương phẩm phục vụ thi công các hạng mục công trình tại Hà Nội.

Ghi chú:

  1. Bê tông R7 (7 ngày đạt mác) tăng: 55.000 đ/m3; Bê tông phụ gia chống thấm tăng: 77.000 đ/m3

  2. Đơn giá bơm bê tông trên áp dụng từ móng đến sàn tầng 4. Từ sàn tầng 5 trở lên, đơn giá bơm lũy kế tăng 550.000 đ/Ca/Sàn và 5.500 đ/M3/Sàn.

  3. Đơn giá bơm bê tông hạng mục cột vách, mái vát tăng: 550.000 đ/Ca và 5.500 đ/m3

  4. Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%

  5. Nguyên vật liệu sử dụng: Xi măng Bút Sơn, Đá Kiện Khê – Hà Nam, Cát vàng Sông Lô.

link: http://betonghanoi.vn