Hướng dẫn đầu tư xây dựng nhà ở

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 1. Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Tại Khoản 1, Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại […]

Cấp độ bền và mác bê tông

CẤP ĐỘ BỀN VÀ MÁC BÊ TÔNG LÀ GÌ? Rất nhiều kỹ sư hỏi: ” cấp độ bền và mác bê tông là gì?”. Hôm nay tôi xin giải quyết thắc mắc của mọi người nhé. Cả mác và cấp độ bền đều là chỉ thị chất lượng của bê tông. Mác là cách gọi của […]